U vindt hier de activiteiten van de afgelopen jaren

2007

Uitgenodigd bij symposium en inauguratie professor Ton Mooij.


2006

November 27
Bijwonen avond in de "Rode Hoed" over de vraag "hoe nu verder met het Nederlandse onderwijs".

november 9
Bijdrage rapportage kinderrechtenverdrag.

oktober 18
Aanbieden petitie kamerleden. Petitie hoogbegaafdheid
Zie ook:
Krantenartikel aanbieden petitie en
Ook ouders hoogbegaafd kind willen zorgplicht--Trouw

september 28
Bijwonen presentatie begaafdheidsprofielscholen "Vechtdalcollege"

september 6
Bijwonen en meepraten expertmeeting hoogbegaafdheid.

augustus 31
Brief aan A. Eijsink--PVDA Brief

maart 10
SymposiumDrammen, dreigen draaien--Leo prick

februari 2
Bijwonen commisievergadering tweede kamer over vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs. Verslag


2005

November 19
Brief aan Min. SZW over Korten kinderbijslag
Antwoord van Min SZW (jan-2006) korten kinderbijslag

september 14
Brief aan kamerleden "stand educatief nederland"
Antwoord "stand educatief nederland"

juni 11
Dag van de hoogbegaafdheid

mei 31 Bijwonen overleg 2e kamer

april 28
Werkbijeenkomst versterking ouderpositie.

april 20
Dag van het Leerrecht

februari 8
Ambtelijk gesprek Min. van OC&W


2004

juni 16
Bijwonen algemeen overleg 6e voortgangsrapportage WSNS.

juni 12
Dag van de Hoogbegaafdheid.

mei 17
Uitgenodigd bij de Onderwijsraad.

april 19
Gesprek met Roel Pieper.

februari 19
Bijwonen van een AO Tweede Kamer, LGF.

januari 23
Gesprek onderwijsraad

januari 9
Gesprek werkgeversorganisatie VNO NCW


2003

december 17 Gesprek Stichting Ombudsman

september 11
Gesprek met de vereniging van Leerplichtambtenaren

juni 27 Gesprek met de heer Meuwese van Defence for Children International.

juni 21
Dag van de hoogbegaafdheid 2003

juni 19
Bijwonen van een algemeen overleg OC&W "thuiszitters in beeld"

juni 2
Gesprek met dhr Fuijkschot en mevr.van Hooidonk Min OC&W en mevr de Boer CPS

mei 26
Gesprek met mevrouw Eijsink tweede kamerlid van de PvdA

april
Bijwonen Algemeen Overleg OC&W Vijfde Voortgangsrapportage "Weer Samen Naar School".


2002

december
Bijwonen Algemeen Overleg OC&W