Handtekeningen Actie
voor beter onderwijs
aan
Hoogbegaafde kinderen

Na jaren van praten en afwachten zijn wij het zat. Wij zijn van mening, dat ieder kind recht heeft op een leuke schooltijd. Dit zou ook voor hoogbegaafde kinderen zo moeten zijn. Maar helaas, de werkelijkheid is anders.

Leerkrachten hebben vaak geen idee, hoe ze met deze kinderen om moeten gaan. Het onderwijs is Nederland gaat uit van het gemiddelde kind. Voor alle bekende categorieŽn kinderen die'uitvallen aan de onderkant' is wel een vorm van speciale zorg die aansluit bij hun behoeften. Voor de 'uitvallers aan de bovenkant' echter nog steeds niet.

Met deze groep top-down-lerende kinderen is tot nu toe erg weinig rekening gehouden.
Hoewel deze groep precies even groot is als de groep die in het reguliere onderwijs vanweg een te lage intelligentie niet geholpen kan worden, zijn voor hen geen aangepaste methoden of werkwijzen ontwikkeld. Er zijn geen speciale scholen voor begaafde kinderen(behalve enkele, vaak particuliere initiatieven in uithoeken van het land).

Voor hoogbegaafde kinderen wordt aanpassen kennelijk belangrijker gevonden dan zichzelf te kunnen ontwikkelen. De ononderbroken ontwikkelingslijn die in het onderwijs wordt nagestreefd is voor deze kinderen kennelijk niet zo belangrijk. Het is politiek correct om te pleiten voor 'achterstandsgroepen' maar niemand kan zich voorstellen dat hoogbegaafde kinderen binnen het onderwijs ook een 'achterstandsgroep' vormen en een zelfde lot kan wachten (schooluitval e.d.) als dergelijke groepen.

Wij willen dat er op zeer korte termijn net zoveel specialisme voor kinderen aan de bovenkant wordt ontwikkeld als voor kinderen met uitval aan de onderkant. Dit houdt in:

Voldoende lesmateriaal passend bij de manier van leren van Hb kinderen

Gratis testen ( indien nodig) door mensen met ervaring in het testen van hb kinderen.

Een rugzakje (financieŽle steun voor scholen)

Speciale scholen voor als het op een gewone school niet lukt eventueel met mogelijkheid van terugplaatsing op de oude school

Op iedere school zouden een aantal leerkrachten verplicht een diepgaande curcus hoogbegaafdheid moeten volgen, zodat deze mensen hun kennis kunnen overdragen aan collega's

Op Pabo's en andere lerarenopleidingen moet zo snel mogelijk aandacht komen voor de andere manier van leren van hoogbegaafde kinderen.

Onbetaalbaar? Wij denken van niet. Het bedrijfsleven staat te springen om slimme snelle denkers. Deze investering verdient zichzelf terug.

Hoe willen wij dit bereiken:

WIJ GAAN DE POLITIEK LETTERLIJK EN FIGUURLIJK VERSIEREN

Door middel van een handtekeningenactie.

 • Wil jij ook wat leren op school?
 • Wil je niet langer meer wachten tot de ander kinderen ook zo ver zijn?
 • Wil je leren op de manier die bij jou past?
 • Teken dan een hand, en versier deze zo mooi mogelijk.
 • Of druk jouw, met verf besmeurde, hand op een A4-papier.

  Mail deze handtekeningen in JPG/GIF formaat onder vermelding van naam en leeftijd naar: Handtekeningenactie

  Lukt het niet, kan het niet, stuur dan je tekening per post naar:

  Hand-tekening-aktie
  Bargerholt 54
  7826 DB Emmen

  Je tekening wordt dan geplaatst op
  De handtekeningen

  Voor meer informatie: Terechtbezorgdeouders

 •