<
 
       
 

Literatuur

Sprong in de leegte | auteur: Lydia rood
Thuis Vooruit 2
Anders dan jij | auteur: Per Nilsson
Hoogbegaafd Nou en? | auteur: W. Lammers
Uit de hoge hoed. | auteur: Toef Jaeger
Hoogbegaafdheid een gave? | auteur: Ine Nederstigt
Matilda | auteur: Roald Dahl
Omgaan met (hoog)begaafde kinderen | auteur: F. de Hoop
Kinderen en slim zijn | auteur: Frouke Welling
Hoogbegaafde kinderen | auteur: Jenny van Zanten
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen | auteur: James. T Webb
Intelligente kinderen | auteur: Hans de Vries
Hoogbegaafden in de samenleving | auteur: James. T Webb
Teveel mens te weinig dier | auteur: Hans de Vries
| auteur: W. Wind
Steeds minder leren | Essay
Waar zijn de intellectuelen? | auteur:Frank Furedi
Drammen dreigen draaien | auteur: Leo Prick
Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen | auteur: T. Mooij