Nieuw toegevoegd

2007

december

Invoeringsplan passend Onderwijs --Min. OCW

Autisme als hype-- F. Scholte

oktober

Eletronisch Kind Dossier

september

Onderwijsverslag- 2005-2006-- Onderwijsinspectie

Sociale Vaardigheden hoogbegaafde kinderen --TBO

Evaluatie justitiële interventies schoolverzuim

Nieuw gedicht van Franca

Symposium. "Hoogbegaafd? Dat zie je zó!--Fonds HB

Waarom onderwijs --De Kampanje

Gratis studeren (Duitsland) --

Cluster 4 biedt passend onderwijs aan hb kinderen --Inspectie Onderwijs

Succescondities voor onderwijs aan hb leerlingen --T. Mooij e.a

Weg met middelmatigheid -- Ned. Dagblad

Symposium. "Hoogbegaafd? Dat zie je zó!--Fonds HB

juni

Excellence for productivity --CPB

De beste Nederlandse ll en studenten niet bij wereldtop--CPB

Zonder diploma toch naar HBO--J. Maes

Leonardoschool opent in Utrecht

Voortijdig schoolverlaten--Een verkennend onderzoek

Onderwijsverslag 2005-2006--Onderwijsinspectie

Dag van de hoogbegaafdheid 2007--Fonds HB

Schoolvoorbeelden-- Onderwijsniveau te laag-- AD

De leerplicht is in strijd met de mensenrechten--ODE

april

De kindertop--Kennisnet

De schoolbieb

De digitale school

Onderwijsinspectie en Particulieronderwijs

Onderzoek ZSC hoogbegaafden--De Stem

Hoogbegaafdheid van leerlingen in PO--T. Mooi- ITS

Formele positie van ouders in het onderwijs--AVS & anderen

februari

Aparte scholen voor HB'ers--Trouw

Begaafd in Talent--CPS Congres

Persbericht T. Mooij--OU

Presteren naar vermogen--Onderwijsraad

januari

Onderzoek Onderwijshervormingen--Volkskrant

Selecteren aan de poort--Volkskrant

Venlo krijgt school voor hoogbegaafden--

Plusklas mag wel!!--M. Lavell