Werkconferentie over de ouderpositie

Lees hier het volledige document.
Naar aanleiding hievan hebben wij op 18 oktober een Petitie
aangeboden.

Enkele TBO ouders hebben voor de besprekingen over de zorgplicht deelgenomen aan de werkconferentie over de ouderpositie.

Naar aanleiding daarvan is het rapport Hoogbegaafdheid en zorgplicht in het Onderwijs gemaakt. Het is geplaatst op de website Passend onderwijs
Tot onze verbazing bleek er in de ouderlijn, waar ouderorganisaties in vertegenwoordigd zijn geen enkele ouderorganisatie van ouders van hoogbegaafde kinderen te zijn.

En dat was op zijn zachts gezegd merkwaardig daar er in de rapportage van de werkconferenties stond dat relatief meer aandacht was voor groepen die nog niet (of onvoldoende) voor extra zorg in aanmerking komen (zoals hoogbegaafde leerlingen).

Zodoende heeft TBO een verzoek ingediend om mee te mogen draaien in de ouderlijn.
Men liet ons weten dat hoogbegaafdheid vertegenwoordigd werd door LOBO, NKO Ouders en COO en VOO. Uiteindelijk heeft men maanden later de Koepel HB mee laten draaien.

Onduidelijk is of hoogbegaafdheid nog een item is. In een reactie op vragen van tweede kamerlid mevr. Vergeer Mudde zei de minister dat:

Als men dit uit wil breiden naar havo/vwo, vooral voor de hoogbegaafde autisten en leerlingen met sociaal-emotionele problemen, kost dat ongeveer 22 mln.

Het lijkt ons geen goed idee om hoogbegaafd in n woord met autisme en sociaal-emotionele problemen te noemen. Wij willen passend onderwijs voor gezonde hoogbegaafde kinderen.

Minder dan 5% van de Nederlandse basisscholen probeert het onderwijs iets beter bij hoogbegaafde leerlingen aan te laten sluiten. Slecht 64% van de hoogbegaafde leerlingen krijgt een positief VWO advies.

Het wordt tijd dat hoogbegaafde kinderen invulling krijgen van het recht op passend onderwijs.

Wilt u zich bij ons aansluiten dan kan dat.
Voor informatie en aansluiting kunt u mailen met

Terechtbezorgdeouders